KOCURY

TADZ MAHAL of PRINCIPESSA bengals TADZ MAHAL of PRINCIPESSA bengals Umaszczenie : brązowo cętkowany bengal ( clouded )
SAFARI   FAIRY SAVAGE of principessa bengals SAFARI FAIRY SAVAGE of principessa bengals Umaszczenie : brązowo cętkowany bengal ( full clouded )
ZORRO  of PRINCIPESSA bengals ZORRO of PRINCIPESSA bengals Umaszczenie : charcoal bengal ( węgiel)
quanmedia